Jakość stanowi bardzo ważny aspekt naszej działalności, dlatego regularnie przeprowadzamy wewnętrzne audyty, które potwierdzają zgodność naszego Systemu Zarządzania z normą ISO 9001:2015.

Systemy Zarządzania Jakością takie jak ISO 9001:2015 od lat porządkują sposób prowadzenia biznesu. Dzięki systemowi prowadzenie biznesu jest łatwiejsze, pewniejsze, a wytwarzane produkty są bardziej powtarzalne.

Spółka Sikker sp z o.o. od 2017 roku wprowadziła i utrzymuje system zarządzania jakością ISO 9001. Dzięki temu nasi klienci mogą być pewni wysokiego standardu obsługi oraz jakości oferowanych produktów.