Zwroty (odstąpienie od umowy)
Zadowolenie klienta jest naszą najważniejszą wartością, dlatego oferujemy 30 dniowy okres na zwrot towaru. Jeśli chcecie Państwo dokonać zwrotu prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Wzór odstąpienia od umowy:

Imię i nazwisko konsumenta
Adres konsumenta

Do: Sikker Sp z o.o.

Ja………………….……………niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: ………………………………………..
Data odbioru………………………………………..……………….

podpis


Do: Sikker Sp z o.o.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa
Ja………………….……………niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy ………………………………………..
Data odbioru………………………………………..……………….

Reklamacje
W sprawach reklamacji prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jeśli reklamacja dotyczy uszkodzeń w transporcie, prosimy o załączenie skanu/zdjęcia protokołu szkody oraz zdjęcia uszkodzonego produktu.

Nie można odstąpić od umowy bez podania przyczyn w przypadku produktów wykonywanych na indywidualne zlecenie klienta (personalizowanych).